ESCOLA

/ESCOLA
ESCOLA2019-02-15T08:58:10+00:00

Espai d’aprenentatge continu, de revisió i de supervisió que ens manté connectats a la recerca i l’intercanvi d’idees i pràctiques sistèmiques.

La formació permet apropar-nos al model sistèmic des d’un espai teòric, vivencial i pràctic. En aquests espais, desenvolupem la presentació i interiorització de conceptes, actituds, criteris i eines de la tradició sistèmica. Combina reflexió (conceptual, sobre la pràctica) amb pràctica tutelada, amb explicació de tècniques, simulades, etc., així com la potenciació de les capacitats pròpies de la persona.

La integració d’una perspectiva sistèmica ens aporta un model que transforma la pràctica professionals aporta una complexitat i riquesa a l’atenció a les persones.

El model sistèmic també pot aplicar-se en aspectes o camps concrets de la praxi professional que requereixen igualment de reflexions i de vivències, orientació que pot aportar una mirada diferent. En poden ser exemples:la pràctica narrativa en educació social, l’adopció i l’acolliment, la protecció a la infància en serveis residencials, acompanyament en la infertil·litat, etc.

Fem:

  • Propostes formatives contextualizades: es tracta de seminaris o cursos en què s’aprofundeix en l’enfocament sistèmic-relacional en diferents àmbits i contextos d’intervenció (centres residencials, primària, projectes de convivència en escoles, projectes amb població jove, projectes d’acollida i immigració, etc)..
  • Grups de treball: es tracta de reflexionar des de l’enfocament sistèmic sobre la praxi i entrenar la pràctica reflexiva.